[เว็บบอร์ด] [ตอบกระทู้]  
 เรื่อง
สอบถามเรื่องรับเงินผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุอาศัยอยู่ต่างจังหวัด
 รายละเอียด
พอดีคุณพ่อได้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไว้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ตามภูมิลำเนาเกิด แต่ปัจจุบันคุณพ่อมาอยู่ที่ กทม. และมีญาติไปรับเงินแทน บางเดือนก็ไม่ได้เงิน บางเดือนก็ได้ไม่ครบ ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใด จึงคิดว่า หากจะให้ทางสำนักงานโอนเงินเข้าบัญชีคุณพ่อได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปดำเนินเรื่องได้ที่ไหน ที่กทม ได้หรือไม่ หรือต้องไปที่บุรีรัมย์ ดิฉันโทรไปสอบถามกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วคะแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอรบกวนมา ณ ที่นี้

ขอบคุณคะ
 โดย
สุกาญดา | เมื่อวันที่ 14 Sep 2012 | IP Address 203.144.x.x   แจ้งลบ


คำตอบที่ 1     โดย พัฒนาชุมชน 20 Sep 2012 125.26.x.x แจ้งลบ  
แจ้งหน่วยงานที่ไปขึ้นทะเบียนไว้ขอโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ


คำตอบที่ 2     โดย คนสภา 22 Sep 2012 125.24.x.x แจ้งลบ  
แจ้งท้องถิ่นตามภูมิลำเนาให้โอนเงินเข้า บช.ธนาคาร โดย อปท.จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบ ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้้น หากมีก็โทแจ้งสายด่วนประชาวดี 1300 ครับ ตามระเบียบแล้วให้จ่ายเป็นรายเดือน ก่อนวันที่ 10 ของเดือนต่อไป เว้นแต่ กรม ส่งเสริม ปถ.ยังไม่ได้จัดสรร งปม.ลง อปถ. ครับ


คำตอบที่ 3     โดย ทัศรินทร์ สทส. 5 Oct 2012 58.137.x.x แจ้งลบ  
เรียน คุณสุกาญดา

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) ต้องขออภัยค่ะที่ตอบล่าช้า ในประเด็นที่ท่านสอบถามนั้น สทส. ขอเรียนชี้แจงดังนี้

การดำเนินงานในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ที่ได้กำหนดวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถเลือกวิธรการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากการย้ายที่อยู่ได้ ดังนี้

- กรณีที่ 1 เลือกรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพไว้เช่นเดิม โดยขอเปลี่ยนแปลงจากการรับเงินสดเป็นการรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินการ คือ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนขอเงินของผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิ

- กรณีที่ 2 เลือกรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุจะต้องแจ้งย้ายที่อยู่และแจ้งย้ายการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดิมมาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครตามที่อยู่ใหม่แทน โดยจะต้องยื่นเรื่องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีที่มีการเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ในช่วงระยะเวลาระหว่างรอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป ผู้สูงอายุยังคงมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดิมอยู่จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้รายชื่อของผู้สูงอายุในการขอรับเงินงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุควรขอเปลี่ยนแปลงจากการรับเงินสดเป็นการรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารแทน เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการตามรายละเอียดในข้อ 1 ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการรับเงินและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.)


คำตอบที่ 4     โดย มนัสนันท์ ชอบประดิษฐ์ 12 Nov 2012 49.49.x.x แจ้งลบ  
สามีได้ย้ายทะเบียนบ้านเมื่อปลายเดือนต.ค และได้แจ้งลงทะเบียนกับอบต.ตลาดขวัญ เมื่อวันที่5 พ.ย.55เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งอบต.ตลาดขวัญได้แจ้งว่าให้สามีรับเบี้ยฯจากที่เดิมไปก่อนจนถึงปลายปีหน้า56 ซึ่งเป็นงบฯใหม่ถึงจะมารับที่ใหม่ได้ แต่ทางอบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรีได้แจ้งมาว่าชื่อของสามีหายไปแสดงว่าย้ายที่อยู่ใหม่แล้ว ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยฯที่นี่แล้วให้รอไปถึงปีหน้าแล้วค่อยไปรับเบี้ยฯจากที่ใหม่ หมายความว่าตั้แต่เดือนพ.ย.55-ต.ค56ค่อยเริ่มต้นรับเบี้ยฯใหม่ แล้วงบฯที่เบิกมาแล้วไม่ได้จ่ายมันไปไหนคะ ดิฉันเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคนที่ไม่มีรายได้และตามกฎระเบียบของกรมฯก็บอกว่าต้องได้รับเหมือนอย่างที่อบต.ตลาดขวัญแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ทาง
อบต.หลุมรังถึงไม่ยอมจ่ายเบี้ยฯให้ ช่วยกรุณาให้คำแนะนำดิฉันด้วยว่าจะต้องดำเนินการฯอย่างไรบ้างถึงจะได้รับเบี้ยฯตามเดิมไปจนกว่าจะถึงงบประมาณปีหน้าซึ่งสามีก็จะได้มารับเบี้ยกับที่ใหม่ ดิฉันจะร้องเรียนได้ที่ไหนเห็นแก่คนแก่ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะช่วยด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ


คำตอบที่ 5     โดย ดารณี ทองไทยนันท์ 17 Sep 2014 182.53.x.x แจ้งลบ  
ทำไมเมื่อย้ายที่อยู่แล้ว และไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่เดิม ทำไม่ยังคงจ่ายเงินมาให้ โดยผู้สูงอายุซึ่งอายุมากแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเงินเข้าเท่าไร ตาไม่ค่อยดี มีการเรียกเก็บเงินย้อนหลัง 2 ปี หากไม่รีบดำเนินการ ภายใน 30 วัน จะดำเนินการตามกฏหมาย ซึ่งเป็นการขู่คนแก่มากๆ ปัญหาคือเจ้าหน้าหรือหน่วยงาน เราย้ายออกมาตั้งนานแล้วและไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนที่เขตแล้วยังจ่ายเงินให้อยู่ และไม่ยอมบรรเทา


คำตอบที่ 6     โดย Michael Kors Outlet Online 29 Sep 2014 175.42.x.x แจ้งลบ  
http://www.mooseheadfutures.org/bin06/coach.asp Keywords:Battle Wu Lin country coach handbags outlet with green dill country basically no suspense, http://www.andreaseigel.com/bin01.html Keywords:Shop Cheap Michael Kors In The Offic Michael Kors Online Store, Free Shipping Michael Kors Bags, http://www.hardpresseditions.com/coach1.html Keywords:One of the largest selections of Coach Outlet on clearance at Handbag Closeout.


คำตอบที่ 7     โดย Michael Kors Jet Set Green 5 Oct 2014 175.42.x.x แจ้งลบ  
Cheap <a href="http://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-stockard-bag.htm">Michael Kors Stockard Bag</a>,<a href="http://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-specchio-bag.htm">Michael Kors Specchio Bag</a> Outlet,Wholesale <a href="http://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-sign.htm">Michael Kors Sign</a>.


คำตอบที่ 8     โดย รุ่งทิพย์ ยั่งยืน 16 Oct 2014 1.47.x.x แจ้งลบ  
จะย้ายคุณพ่อจากสัต***บไปชลบุรีโดยย้ายปลายทางแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จะย้ายเลยได้ไหมค่ะต้องทำยังไงบ้างค่ะเพราะมีหนังสือมาว่าให้ไปขึ้นทะเบียนได้แล้ว


คำตอบที่ 9     โดย รุ่งทิพย์ ยั่งยืน 16 Oct 2014 1.47.x.x แจ้งลบ  
จะย้ายคุณพ่อจากสัต***บไปชลบุรีโดยย้ายปลายทางแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จะย้ายเลยได้ไหมค่ะต้องทำยังไงบ้างค่ะเพราะมีหนังสือมาว่าให้ไปขึ้นทะเบียนได้แล้ว


คำตอบที่ 10     โดย ศักดา เรือนฤทธิ์ 28 Oct 2014 118.174.x.x แจ้งลบ  
ขออนุญาตสอบถาม ในกรณีที่ยื่นใบมอบอำนาจ ณ วันที่ อบต.กำหนดจ่ายเบี้ย ผู้รับมอบอำนาจจะสามารถรับเบี้ยได้เลยไหมครับ และกรณีจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายที่อยู่และรับเบี้ยที่ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง แต่ท้องถิ่นเดิมยังจ่ายให้อยู่อยากทราบว่า ท้องถิ่นเก่าที่จ่ายเบี้ยซ้ำซ้อนอยู่จะเรียกเงินคืนไหมครับถ้ารู้และจะว่าถึงเรื่องกฎหมายได้ไหมครับ เช่น อบต.แจ้งความเพื่อเรียกเงินจ่ายซ้อน ขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงครับ


คำตอบที่ 11     โดย 1234 17 Aug 2015 161.202.x.x แจ้งลบ  
http://www.oakleysunglasses.ar.com/
http://www.oakley--sunglasses.com.co/
http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/
http://www.rayban--sunglasses.in.net/
http://www.rayban--sunglasses.org/
http://www.polo-ralph-lauren.in.net/
http://www.poloralphlaurenoutlet.us.org/
http://www.burberry-outletonline.us.com/
http://www.burberryoutletstore.com.co/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkorsoutlets-online.us.com/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkorsoutlet-store.in.net/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.redbottoms.in.net/
http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/
http://www.christian--louboutin.co.uk/
http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/
http://www.rolex-replicawatches.us.com/
http://www.air-jordanshoes.com/
http://www.nikeoutlet.us/
http://www.toryburch-outletonline.in.net/
http://www.guccioutlets.com.co/
http://www.prada-handbags.in.net/
http://www.prada-outlet.in.net/
http://www.longchamp-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbags.us.com/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.tiffanysandco.in.net/
http://www.tiffanyjewelry.net.co/
http://www.nikeairmaxinc.net/
http://www.nikeair-max.net/
http://www.nike-freerun.com/
http://www.chanel-handbags.com.co/
http://www.katespadeoutlets.cc/
http://www.katespade-handbags.in.net/
http://www.coachoutlet.jp.net/
http://www.coachfactory-outletonline.in.net/
http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/
http://www.coachpurse.in.net/
http://www.truereligionsale.in.net/
http://www.true-religion-jeans.in.net/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.truereligionoutlet.biz/
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-roshe-run.fr/
http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac--longchamps.fr/
http://www.poloralphlauren-pascher.fr/
http://www.louboutin-pas-chere.fr/
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/
http://www.sac-burberry-pascher.fr/
http://www.lunette-oakley-pascher.fr/
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/
http://www.sachermes.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-paschere.fr/
http://www.newbalancesoldes.fr/
http://www.converse-pas-cher.fr/
http://www.the-north-face.fr/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.polo-lacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazerpaschere.fr/
http://www.nikeair-force.fr/
http://www.sac-guesspascher.fr/
http://www.sac-vanessa-bruno.fr/
http://www.scarpe--hoganoutlet.it/
http://www.rayban-sunglasses.me.uk/
http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/
http://www.michael-kors-outlet-canada.ca/
http://www.lululemon-outlet-canada.ca/
http://www.hollister-sale.org.uk/
http://www.thenorth--face.co.uk/
http://www.mulberryhandbags-outlet.org.uk/
http://www.ralphlauren-outlet-uk.co.uk/
http://www.nikeairmaxa.co.uk/
http://www.nikeairmaxinc.co.uk/
http://www.nike-freerun.co.uk/
http://www.abercrombieand-fitch.co.uk/
http://www.nike-roshe-run.org.uk/
http://www.nike-trainers.org.uk/
http://www.nike-air-huarache.co.uk/
http://www.longchampbags.org.uk/
http://www.hollister-abercrombie.es/
http://www.vans-shoes-outlet.com/
http://www.nikerosherun.net/
http://www.maccosmeticsoutlet.in.net/
http://www.abercrombieand-fitch.in.net/
http://www.hermesbirkinbags.com.co/
http://www.thenorthfaceoutlet.in.net/
http://www.northface-outlet.in.net/
http://www.newbalance-shoes.in.net/
http://www.reebok-outlet.in.net/
http://www.lululemonoutlets.in.net/
http://www.cheap-nfljersey.in.net/
http://www.cheap-weddingdresses.org/
http://www.beatsbydrdre-headphones.in.net/
http://www.mont-blanc-pens.biz/
http://www.ferragamo-shoes.net/
http://www.giuseppe-zanotti.in.net/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babyliss.in.net/
http://www.mcmhandbags.net/
http://www.chiflatiron.cn.com/
http://www.insanityworkout.in.net/
http://www.ghd-hair-straighteners.org.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-shoes.in.net/
http://www.herveleger.us/
http://www.asicso.com/
http://www.soccer--shoes.net/
http://www.soccerjerseys.com.co/
http://www.celine-handbags.org/
http://www.p90x-workout.us.com/
http://www.jimmychoo-shoes.in.net/
http://www.hollister-clothing-store.net/
http://www.nike-airmax.nl/
http://www.baseball-bats.us/
http://www.iphonecases.com.co/
http://www.timberlandboot.net/
http://www.occhiali-oakley.it/
http://www.christian--louboutin.it/
http://www.poloralph-lauren.it/
http://www.abercrombiehollister.it/
http://www.nikeair-max.it/
http://www.vansscarpe.it/
http://www.converse-allstar.it/
http://www.borse--gucci.it/
http://www.rayban--occhiali.it/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.lancelpascher.fr/
http://www.toms--shoes.net/
http://www.montrepas-cher.fr/
http://www.karenmillen-dresses.me.uk/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/
http://www.juicycoutureoutlet.com.co/
http://www.marcjacobs.us.org/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.cheapweddingdresses.org.uk/
http://www.replica-watches.me.uk/
http://www.hollister--canada.ca/
http://www.pandora-jewelry.in.net/
http://www.pandora--charms.in.net/
http://www.pandora--charms.org.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski-uk.co.uk/
http://www.uggs-outletboots.in.net/
http://www.uggboot.in.net/
http://www.cheapuggboots.in.net/
http://www.cheap-uggs.in.net/
http://www.uggs-outlet.in.net/
http://www.bottesugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-boots-uggs.org.uk/
http://www.ugg--australia.it/
http://www.uggs--canada.ca/
http://www.louisvuitton-outlet-online.org/
http://www.louisvuitton-outlets.org/
http://www.louisvuitton.ar.com/
http://www.louisvuittonoutlet-store.org/
http://www.louis-vuittonhandbags.org/
http://www.louis-vuitton-pas-cher.fr/
http://www.louisvuitton-sac.fr/
http://www.borse-louis-vuitton.it/
http://www.louis-vuitton-handbags.co.uk/
http://www.louisvuitton-canada.ca/
http://www.dolcegabbana.us.com/


คำตอบที่ 12     โดย Monthon Plianvijarn 16 Oct 2015 58.8.x.x แจ้งลบ  
กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่เดือนกันยายน2558แต่ที่ใหม่ไม่รับเข้าให้รอพฤจิกายน558เงินในเดือนตุลาคม2558ไม่เข้าจะต้องทำอย่างไร


คำตอบที่ 13     โดย รุ่งนภา ทองดี 15 Nov 2015 168.235.x.x แจ้งลบ  
พ่อของดิฉันรับเงินผู้สูงอายุทางธนาคารค่ะแต่มีการหักเงินค่าเข้าบัญชี50บาททุกคนนะค่ะจะต้องแจกใครดีค่ะอยู่ที่ตำบลเดิมนางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ


คำตอบที่ 14     โดย รุ่งนภา ทองดี 15 Nov 2015 125.25.x.x แจ้งลบ  
พ่อของดิฉันรับเงินผู้สูงอายุทางธนาคารค่ะแต่มีการหักเงินค่าเข้าบัญชี50บาททุกคนนะค่ะจะต้องแจกใครดีค่ะอยู่ที่ตำบลเดิมนางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ


คำตอบที่ 15     โดย สนทะญา เอกปัชชา 19 Jan 2016 61.19.x.x แจ้งลบ  
ขอสอบถามค่ะ คือทุกวันนี้แม่อยู่ ตจว. เงินโอนเข้าธนาคาร ธกส. กิ่งอ.ปางศิลาทอง โดยที่แม่ไปเบิกรับเอง แต่ ณ ตอนนี้ แม่แก่มากแล้ว (อยู่กะพ่อ 2 คน ลูกๆ อยู่นนท์ ไปๆ มาๆ แม่มาหาหมอที่นนท์)
สามารถให้ อบต.ทำเรื่องย้ายธนาคารมาเป็นของลูก(กรุงไท) ได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำอย่างไร
ขอบคุณมากค่ะ


ตอบกระทู้
ข้อความ  
 
 
ชื่อ - นามสกุล  
E - Mail  
Anti-Spam  
กรุณากรอกตัวเลขให้ตรงกับตัวเลขในรูปภาพ