[เว็บบอร์ด] [ตอบกระทู้]  
 เรื่อง
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 รายละเอียด
ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับเบี้ยค่ะ สมมุติว่า อปท.จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุวันที่ 3 ของเดือนนั้นๆ แต่ผู้สูงอายุตายวันที่2 ผู้สูงอายุยังจะได้รับเบี้ยยังชีพหรือเปล่าค่ะ
 โดย
เอ็ม | เมื่อวันที่ 3 May 2013 | IP Address 1.2.x.x   แจ้งลบ


คำตอบที่ 1     โดย พิษณุพงษ์ 10 May 2013 61.47.x.x แจ้งลบ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้สูงอายุจะสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ต่อเมื่อ
๑) ตาย
๒) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ ไม่มีสัญชาติไทย อายุไม่ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่ได้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐที่จัดให้เป็นประจำ ซึ่งไม่ใช่ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวจะกำหนดให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เช่น
๑) กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ยังมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ ถือว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงการจ่ายเงินของเดือนนั้น ที่ผู้สูงอายุยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ แต่หากผู้สูงอายุเสียชีวิตหลังวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (กำหนดให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน)
๒) กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วยังได้รับเงินเบี้ยยังอยู่ อปท. มีสิทธิเรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คืนได้


คำตอบที่ 2     โดย คนสภา 12 May 2013 101.51.x.x แจ้งลบ  
ได้รับครับ


คำตอบที่ 3     โดย สมบูรณ์ แสงไทย 10 Sep 2014 171.96.x.x แจ้งลบ  
อายุครบ70ปี เดือนเมษายน 2557จะได้รับ 700เมื่อไดปัจจุบันรับ600อยู่


คำตอบที่ 4     โดย ณัฐสินี ธนรัฐไชยศรี 12 Sep 2014 110.171.x.x แจ้งลบ  
พอดีได้อ่านการตอบกระทู้ว่าถ้าผู้สูงอายุเสียชีวิตภายในวันที่10 ยังได้รับสิทธิในการได้รับเบี้ย กรณีของบิดาเสียชีวิตในวันที่ 1 มกราคม 57 แต่ทางเทศบาลศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการทวงเบี้ยคืนให้กับทางเทศบาล จำนวน700 บาท อยากจะทราบว่าตกลงต้องคืนหรือไม่ อยากทราบคำตอบ


คำตอบที่ 5     โดย ชัช//พัฒนาชุมชน 3 Oct 2014 182.53.x.x แจ้งลบ  
ขอตอบครับ

1.กรณีเสียชีวิต ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งนระงับการจ่ายทันที ครับ เพราะว่าเงินเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่ใช่มรดก ครับ

2.อายุ 70 เมษายน 57 จะได้รับเงิน 700 วันที่ 1 ตุลาคม 57 ครับ เพราะว่าการนับอายุ นับตามปีงบประมาณ ครับ ไม่ได้นับ ณ วันเกิด สังเกตุ ตอนลงทะเบียน ครับ

3.คุณ ณัฐสินี ธนรัฐไชยศรี ทศบาลศรีราชา จ.ชลบุรีทำถูกแล้วครับ

4.คุณ พิษณุพงษ์ คำตอบของท่าน
๑) กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ยังมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ ถือว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงการจ่ายเงินของเดือนนั้น ที่ผู้สูงอายุยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ แต่หากผู้สูงอายุเสียชีวิตหลังวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (กำหนดให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน)

ไม่ถูกครับ คำตอบ ตามข้อ 1 ของผม ครับ

จาก ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

www.pattanalocal.com


คำตอบที่ 6     โดย กรรณิการ์ ไวแสน 12 Oct 2014 1.1.x.x แจ้งลบ  
คุณป้าเสียชีวิตเวลา 04 นาฬิกาของวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เทศบาลประกาศให้ไปรับเบี้ยยังชีพเย็นวันที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบล(เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุตามข้อตกลง) แต่เจ้าหน้าที่เขียน ตาย ต่อท้ายรายชื่อของคุณป้า และไม่ยอมจ่ายเงินให้ ขอเรียนถามว่าคุณป้าของดิฉันมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนนี้ไหมคะ


คำตอบที่ 7     โดย มัลลิกา บุญยะบา 22 Oct 2014 27.145.x.x แจ้งลบ  
เงินชราของยายยังไม่เข้าเลยของเดือนตุลาคมค่ะ จะได้ไหมค่ะ


คำตอบที่ 8     โดย สุพรชัย 29 Oct 2014 1.10.x.x แจ้งลบ  
ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว จะต้องไปรายงานตัวยืนยันขอรับเงินทุกๆปี รึเปล่า


คำตอบที่ 9     โดย ณัฐพล อิงวะระ 8 Nov 2014 1.46.x.x แจ้งลบ  
ผู้สูงอายุต้องคดีจะได้รับหรือเปล่า


คำตอบที่ 10     โดย ธนกฤต นามวงษ์ 13 Nov 2014 110.164.x.x แจ้งลบ  
ช่วยด้วยครับ จากคนไม่รู้ เพราะเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำตอบไม่เหมือนกัน และให้คำตอบที่ไม่ชัดเจน ทำให้ยายผมไม่ได้รับเงิน แต่ที่ผมอ่านจาก คำตอบที่ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผมว่ายายผมยังได้อยู่ เรืองคือยายผม อยู่ จ.สระบุรี ต. ตะกุด ยาย มาอยู่กับผมที่หนองคาย ช่วงแรก ๆ ยังไม่ได้ย้ายมา คือย้ายทะเบียนบ้านมาที่หนองคาย ตอนแรก ๆ ก็ยังได้รับ ปกติดี แต่เดือน กรกฎาคม ปี 57 ยายได้ย้ายเข้ามาอยู่กับผมที่บ้านเลขที่ 571 หมู่ 13 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย อันเนื่องมาจากเรื่องการรักษาพยาบาล จำเป็นต้องย้ายออกจาก เทศบาลตะกุด สระบุรี ภายหลังเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ก็ได้รับ เงินอยู่ แต่เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน ปี 57 ไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ ผมเข้าใจว่าปีงบประมาณ จะตัดเดือนตุลาของทุกปี แต่ที่ไม่เข้าใจคือมาที่เทศบาลศรีเชียงใหม่ไปขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แต่ถูกตอบกลับมาว่าต้องแจ้งย้ายออกก่อนจาก สระบุรี (เทศบาลตะกุด)จึงจะขึ้นทะเบียนได้ โดยที่เขาบอกว่า จะต้องแจ้งย้ายเข้าก่อนปีงบประมาณ แต่พอแจ้งย้ายออกมาแล้ว ไปขึ้นทะเบียน เขาบอกยายว่า ยาย ๆ เงินยายจะได้รับ ปี หน้าเด้อหมายถึงปี 58 ตุลาคม ผมสงสัย แล้ว จาก ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 57 และ มกราคม จนถึงเดือนตุลาคม รวมทั้งหมด ก็ 13 เดือน ยายไม่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ใช่มั้ย ครับ แล้ว ถ้า ใช่ สมมุติผมเป็นยาย ผมจะรู้ล่วงหน้าหรือครับ ว่า ต้องแจ้ง ออกปลายทาง ก่อนปีงบประมาณ เช่น อีก ปีหน้าผมเข้าทำงานที่ กรุงเทพฯ ผมต้องแจ้งชื่อคุณยายผมไปก่อนหนึ่งปีงบประมาณไหม ?


คำตอบที่ 11     โดย ธนกฤต นามวงษ์ 13 Nov 2014 110.164.x.x แจ้งลบ  
ท้าย ใบยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เทศบาล อ.ศรีเชียงใหม่
ยื่น แบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ย พ.ศ. 2557
การลงทะเบียนครั้งนี้เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตตราแบบขั้นบันไดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง จบ ครับ ถึงตอนนี้ ผมอ่านข้อความมาแล้วหลายสิบรอบ ผมเข้าใจ แต่ว่ายายผมยังได้รับสิทธินี้อย่างต่อเนื่อง แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานที่เทศบาลศรีเชียงใหม่ บอกยายผมว่ายายจะได้รับ เงินเบี้ยผู้สูงอายุในตุลาปีหน้า ใครบอกเขาได้ช่วยบอกหน่อยว่าเป็นอย่างไร จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เบอร์โทรผมครับ 084-9561874


คำตอบที่ 12     โดย จิระภา อิ่มสอาด 17 Nov 2014 203.157.x.x แจ้งลบ  
ขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นความรู้นะค่ะ ถ้าผู้สูงอายุบวชเป็นพระ ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ ขอบคุณค่ะ


คำตอบที่ 13     โดย บุษกร มีรัตน์ 27 Nov 2014 183.89.x.x แจ้งลบ  
การรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
ถามว่า บุคคลอายุ 62 ปี ทำงานบริษัท เอกชน มีสิทธิ ได้รับเงินยังชีพหรือไม่คะ


คำตอบที่ 14     โดย ชัช//พัฒนาชุมชน 16 Dec 2014 125.24.x.x แจ้งลบ  
กรณีเสียชีวิต ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งนระงับการจ่ายทันที ครับ เพราะว่าเงินเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่ใช่มรดก ครับ

จาก ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

www.pattanalocal.com


อีเมลล์สอบถามได้ ครับ

pattanalocal@hotmail.com


คำตอบที่ 15     โดย จิตติมา 18 Dec 2014 124.122.x.x แจ้งลบ  
ผู้สูงอายุมีอายุครบ 70 ปี วันที่ 1 พย.2557 จะได้รับ 700 บาทเมื่อไรคะ ถ้านับตามปีงบประมาณ หมายความว่าต้องไปรับ 700 บาท 1 ตค.2558 ใช่ไหมคะ แล้วต้องไปแจ้งไหมคะ หรือว่าปรับให้อัติโนมัติ


คำตอบที่ 16     โดย พระบุญนำ 14 Jan 2015 1.47.x.x แจ้งลบ  
ถ้าปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุ และบัตรประชาชนหมดอายุไปนานแล้ว มีแต่ใบสุทธิประจำตัวพระ จะต้องทำอย่างไรบ้างจะขอรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุช่วยตอบหน่อยครับ


คำตอบที่ 17     โดย พระบุญนำ 14 Jan 2015 1.47.x.x แจ้งลบ  
ถ้าปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุ และบัตรประชาชนหมดอายุไปนานแล้ว มีแต่ใบสุทธิประจำตัวพระ จะต้องทำอย่างไรบ้างจะขอรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุช่วยตอบหน่อยครับ


คำตอบที่ 18     โดย ธัญชนก รวงผึ้ง 19 Jan 2015 115.87.x.x แจ้งลบ  
ถามหน่อยคะเกิด2เมษายน2499จะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตอนไหนคะ ไม่ค่อยมีข่าวประชาสัมพันธ์คะ เป็นคนชลบุรี


คำตอบที่ 19     โดย อารีรัตน์ รุ่งเรือง 28 Jan 2015 112.142.x.x แจ้งลบ  
มีผู้สูงอายุเสียชีวิต วันที่ 4 มกราคม 2558 แต่เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพวันที่ 5 มกราคม 2558 ผู้สูงอายุรายที่เสียชีวิตมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพปล่าว ...(หน้าฎีกาเขียนว่าจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม 2558)


คำตอบที่ 20     โดย นางตวงทิพย์ ไพรสนธิ์ 4 Feb 2015 113.53.x.x แจ้งลบ  
ข้าพเจ้านางตวงทิพย์ ไพรสนธิ์บุตรของ นางยี่น รังษีโกศัยมารดา ผู้รับเงินผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครยะลาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ต่อมามารดาได้แจ้งภูมิลำเนา ย้ายเข้าบ้านเลขที่ 68/25 ตำบลพรุจูด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยไม่ทราบว่า ผู้รับเงินผู้สูงอายุย้าย ต้องไปแจ้งที่ย้ายไป สอบถามไปที่เทศบาลนครยะลาที่รับเงินอยู่ ทำไมเงินไม่มารดาไม่เข้าบัญชี รับคำตอบเจ้าหน้าทีได้ตัดเงินแล้ว ข้าพเจ้าฯ หรือประชาชนทั่วไปคงโง่ ที่ไม่ทราบ การย้ายไปต้องแจ้งที่ใหม่ หวังว่าต่อไปแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ จะได้ไม่เสียสิทธิ์ มารดาข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุไป 12 เดือนเต็ม แก้ไขอย่างไรได้รับเงินผู้สูงอายุที่ขาดหายไป ขอคำตอบเจ้าค่ะ


คำตอบที่ 21     โดย lmx 30 Jul 2015 50.31.x.x แจ้งลบ  
http://www.insanityworkout.net.co/
http://www.iphone-cases.us/
http://www.jimmychoo.net.co/
http://www.jordanretro.org/
http://www.jordan-shoes.com.co/
http://www.juicycouture.com.co/
http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
http://www.kate-spade.com.co/
http://www.katespade-outlet.com.co/
http://www.kate-spades.com/
http://www.longchamp.us.org/
http://www.longchamp.com.co/
http://www.louboutin.jp.net/
http://www.louis-vuittoncanada.ca/
http://www.louisvuitton.jp.net/
http://www.louis--vuitton.org.uk/
http://www.louisvuitton.so/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
http://www.louisvuitton-outlets.us/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.mcm-bags.net/
http://www.mcmhandbags.com.co/
http://www.michaelkors.so/
http://www.michael--kors.us.com/
http://www.michaelkorsbags.us.org/
http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
http://www.michael-kors-handbags.us.com/
http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/
http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
http://www.michaelkors-uk.org.uk/
http://www.montblanc--pens.net/
http://www.newbalance-outlet.org/
http://www.nike-air-max.us/
http://www.nikefactory.org/
http://www.nikefree5.net/
http://www.nikefree-run.net/
http://www.nikefree-run.org.uk/
http://www.jordanrelease-dates.net/
http://www.nikemercurial.net/
http://www.nikerosherun.us/
http://www.nikestore.us/
http://www.northface.us.org/
http://www.northfaceoutlet.com.co/
http://www.oakleyoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglasses.gr.com/
http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/
http://www.omegawatches.us.com/
http://www.pandora-charms.org.uk/
http://www.pandorajewelry.top/
http://www.polo-outlets.com/
http://www.pradahandbags.net.co/
http://burberry.outletnow.org/
http://christian.louboutin-outlet.net/
http://toryburch.salesandals.net/
http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
http://www.abercrombiefitch.us.com/
http://www.abercrombie-kids.us.com/
http://www.air-huarache.co.uk/
http://www.airjordans.us/
http://www.airjordanshoes2015.com/
http://www.airmax-2015.org/
http://www.airmax-90.org/
http://www.babyliss-pro.net/
http://www.basketballshoes.com.co/
http://www.beatsbydrdre.co.com/
http://www.beatsbydre.com.co/
http://www.beats-by-dre.com.co/
http://www.beatsheadphones.in.net/
http://www.bottega.us/
http://www.burberryhandbags.in.net/
http://www.outlet-burberry.in.net/
http://www.burberryoutlet.me.uk/
http://www.burberryoutlet.club/
http://www.burberryoutlet-online.in.net/
http://www.calvinklein.co.com/
http://www.celinebags.org/
http://www.chanelhandbags.net.in/
http://www.cheap-baseballbats.net/
http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/
http://www.cheap-jerseys.us.org/
http://www.cheap-jordans.net/
http://www.cheapmichaelkors.us.org/
http://www.cheap-nikeshoes.net/
http://www.cheapoakley.us.org/
http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/
http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
http://www.cheaprayban.com.co/
http://www.cheapshoes.com.co/
http://www.cheapuggboots.eu.com/
http://www.chiflatiron.net.co/
http://www.christian--louboutin.in.net/
http://www.christianlouboutin.org.uk/
http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
http://www.coachfactory-outlet.co.com/
http://www.coach-factoryoutletonline.in.net/
http://www.coach-handbags.com.co/
http://www.coachoutlet-online.com.co/
http://www.coachoutletstore.net.co/
http://www.coachoutletstore-online.com.co/
http://www.coco-chanelbags.com.co/
http://www.converse.net.co/
http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/
http://www.eyeglassesonline.us.org/
http://www.eyeglassframes.us.org/
http://www.fashion-clothing.us.org/
http://www.ferragamo.com.co/
http://www.ferragamoshoes.net/
http://www.ghdhairstraightener.com.co/
http://www.gucci-uk.me.uk/
http://www.guccihandbags.net.co/
http://www.guccioutletsale.in.net/
http://www.gucci-outlet.biz/
http://www.guccishoes.net.co/
http://www.guccishoes.us.org/
http://www.hermesbags.club/
http://www.hermesbirkin.biz/
http://www.hermesoutlet.top/
http://www.hollister.us.org/
http://www.hollisterclothing-store.in.net/
http://www.pradahandbags.com.co/
http://www.pradashoes.com.co/
http://www.ralph-lauren.org.uk/
http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/
http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/
http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
http://www.ray-ban-outlet.us.com/
http://www.raybans.us.org/
http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
http://www.rayban-sunglasses.us.org/
http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/
http://www.raybanwayfarer.in.net/
http://www.replicahandbags.com.co/
http://www.replica-watches.us.com/
http://www.retro-jordans.com/
http://www.rolex-watches.me.uk/
http://www.rosherun.org.uk/
http://www.rosheruns.us/
http://www.salvatoreferragamo.in.net/
http://www.soccer-shoes.org/
http://www.softball-bats.us/
http://www.suprashoe.net/
http://www.swarovskicrystal.com.co/
http://www.swarovskijewelry.com.co/
http://www.swarovski-uk.org.uk/
http://www.the-northface.com.co/
http://www.the-northface.in.net/
http://www.thenorth-face.org.uk/
http://www.thenorthface.us.org/
http://www.thenorthfacejackets.in.net/
http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/
http://www.tiffanyandco.net.co/
http://www.tiffanyjewelry.us.org/
http://www.timberlandboots-outlet.net/
http://www.timberlandshoes.com.co/
http://www.tommyhilfiger.net.co/
http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
http://www.toms-shoes-outlet.net/
http://www.toms--outlet.in.net/
http://www.toms-shoes.com.co/
http://www.tory-burch-outlet.in.net/
http://www.tory-burchoutlet.us.com/
http://www.true-religion.com.co/
http://www.truereligionjeans.net.co/
http://www.truereligion-outlet.com.co/
http://www.ugg-australia.in.net/
http://www.uggboots.net.co/
http://www.uggbootsclearance.com.co/
http://www.uggsonsale.com.co/
http://www.uggsoutlet.com.co/
http://www.uptocoachoutlet.com/
http://www.vansshoes.us/
http://www.weddingdressesuk.org.uk/
http://www.yogapants.com.co/
http://www.ugg-boots.us.org/
http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/
http://www.burberryoutletonline.ar.com/
http://www.toms-outlet.net.co/
http://www.michaelkors.in.net/
http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/
http://www.toryburchsale.com.co/
http://www.pradaoutlet.com.co/
http://www.longchamp-handbags.in.net/
http://www.longchampoutlet.com.co/
http://www.chanel-bags.com.co/
http://www.truereligion-outlet.us.org/
http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/
http://www.hollisterclothing.in.net/
http://www.newbalance-shoes.org/
http://www.converses-shoes.net/
http://www.lululemonoutlet.com.co/
http://www.nfl-jersey.in.net/
http://www.cheapjerseys.us.org/
http://www.rolex-watches.us.com/
http://www.rolexwatchesforsale.us.com/
http://www.p90xworkout.in.net/
http://www.giuseppezanotti.com.co/
http://www.maccosmetics.net.co/
http://www.instyler.in.net/
http://www.mizunorunning.net/
http://www.handbagsoutlet.com.co/
http://www.hilfigeroutlet.in.net/
http://www.edhardy.in.net/
http://www.levisjeans.com.co/
http://www.bcbgdresses.net/
http://www.bebeclothing.net/
http://www.harrods-london.co.uk/
http://www.guccishoes.com.co/
http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/
http://www.lululemoncanada.ca/
http://www.yoga-pants.ca/
http://www.nike-shoes-canada.ca/
http://www.pandora-charms-canada.ca/
http://www.rolex-watches-canada.ca/
http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/
http://www.adidas--canada.ca/
http://www.tiffanyandco-canada.ca/
http://www.hollistercanada.ca/
http://www.abercrombie-and-fitch.ca/
http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/
http://www.wedding--dresses.ca/
http://www.swarovskicanada.ca/
http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/
http://www.new-balance.ca/
http://www.burberrycanada.ca/
http://www.the-north-face.ca/
http://www.ralph-lauren.ca/
http://www.ray--ban.ca/
http://www.christian-louboutin-shoes.ca/
http://www.nike-air-max.ca/
http://www.bcbg-max-azria.ca/
http://www.uggscanada.ca/


คำตอบที่ 22     โดย xiaojun 10 Sep 2015 173.234.x.x แจ้งลบ  
20150910 junda
http://www.coachfactoryoutlet.net.so
http://www.coachoutletstoreonline.com.so
http://www.edhardy-outlet.name
http://www.michael-kors-bags.co.uk
http://www.nikehuarache.com.co
http://www.nikestoreuk.me.uk
http://www.michaelkors-uk.me.uk
http://www.hermesbelt.in.net
http://www.nikeelitesocks.com.co
http://www.soccershoesforsale.name
http://www.poloralphlauren.net.co
http://www.ralph-lauren.me.uk
http://www.uggboots-clearance.net.co
http://www.coach--outlet.com.co
http://www.tomsshoesoutlet.name
http://www.tomswedges.in.net
http://www.barbouruk.org.uk
http://www.raybansunglass.name
http://www.louisvuitton-sac-pascher.fr
http://www.mizunorunningshoes.in.net
http://www.kate-spadeoutlet.com.co
http://www.canadagooseuk.me.uk
http://www.abercrombie.com.so
http://www.nikerosherunwomen.me.uk
http://www.runningshoes.com.co
http://www.nike-tn-pascher.fr
http://www.truereligion-outlet.net.co
http://www.katespadeuk.me.uk
http://www.raybansunglassesdeals.com.co
http://www.christianlouboutinuk.me.uk
http://www.pandoracharms.com.co
http://www.michael-korshandbags.net.co
http://www.nike-airmax.org.uk
http://www.mcmhandbags.name
http://burberry.outoff.com.co
http://www.ralph-lauren-pas-cher.fr
http://www.cheapsoccerjersey.us
http://www.mont-blancpens.name
http://www.cheap-uggsonsale.in.net
http://www.fitflopuk.me.uk
http://www.nike-airmax90.me.uk
http://www.michaelkors-outletonlines.in.net
http://www.chaussurelouboutin-pascher.fr
http://www.jordan-femmepascher.fr
http://www.airjordan-uk.org.uk
http://www.timberlanduk.me.uk
http://www.adidasgazelle.me.uk
http://www.sac-longchamppliage.fr
http://www.christianlouboutinsell.net
http://www.airforce1-nike.fr
http://www.canadagoosejackets.org.uk
http://www.new-balanceoutlet.us
http://www.niketrainers.com.co
http://www.ralphlauren-uk.me.uk
http://www.airmax95.org.uk
http://www.oakleysunglassesfake.in.net
http://www.snapbacks-wholesale.us
http://www.basketballshoes.net.co
http://www.adidas-trainers.me.uk
http://www.michael--korsoutlet.net.co
http://www.coachfactoryoutletus.in.net
http://www.hermesuk.org.uk
http://www.cheapjordans.com.co
http://www.toryburchoutlet-sale.in.net
http://www.katespade-handbags.net.co
http://www.gucciuk.me.uk
http://www.instylermax.in.net
http://www.ugg-sale.in.net
http://www.gucci-borse.it
http://www.michaelkorshandbag-uk.co.uk
http://www.adidas-shoes.me.uk
http://www.nike-blazerlow.fr
http://www.edhardyukclothing.me.uk
http://www.pandorajewelryoutlet.name
http://www.michael-korshandbags.com.co
http://www.guccioutlet.com.so
http://www.michaelkorshandbag.org.uk
http://www.longchampoutlet.net.co
http://www.oakleysunglassessale.name
http://www.pradaoutlet.name
http://www.louisvuitton-borse.it
http://www.fitflopssaleclearance.com
http://www.true-religionjeans.net.co
http://www.chaussure-louboutin.fr
http://www.northfaceuk.org.uk
http://www.nikefreeruns.uk
http://www.saclongchamp-solde.fr
http://www.hollisteruksale.me.uk
http://www.ugg-outlet.net.co
http://www.adidassuperstar.co.uk
http://www.hollisterclothing-store.net
http://www.mulberry-bags.org.uk
http://www.nikecortez.com.co
http://www.rolex-replicawatches.com.co


คำตอบที่ 23     โดย สิทธิชัย เมธาชาญณรงค์ 22 Sep 2015 49.229.x.x แจ้งลบ  
คุณยายผมเสียวันที่3กย58เจ้าหน้าเทศบาลประกาศให้มารับวันที่4กย58แต่ไปรับเขาบอกว่าไม่ได้.ตามกฎหมายมีสิทธิ์รับได้ไหมครับ(เงินผู้สูงอายุกับเงินคนพิการ)


คำตอบที่ 24     โดย อิบรอฮิม ตึมุง 22 Oct 2015 82.145.x.x แจ้งลบ  
เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเดือนตุลาคม2558เบิกจ่ายเมือร


คำตอบที่ 25     โดย xiaozhengm 28 Oct 2015 173.234.x.x แจ้งลบ  
2015-10-29 xiaozhengm
http://www.louisvuitton-lvoutlet.me
http://www.louisvuitton.net.co
http://www.quality-outlet.com
http://www.truereligion-outlet.in.net
http://www.uggsboots-sale.com
http://www.ugg-boots-store.com
http://www.sunglass-outlet.us
http://www.hermes-birkin.us
http://www.rayban-sunglasses.com.co
http://www.coachoutlet-storeonline.in.net
http://www.niketrainers.com.co
http://www.toryburch-outletsale.in.net
http://www.canada-gooseoutlet.cc
http://www.louis-vuittonoutlet.us.com
http://www.montblanc.in.net
http://www.louisvuitton-outlet.name
http://www.canada-goosejackets.net
http://www.cheap-tomsoutlet.us
http://www.jordan13.org
http://www.truereligionjeans-outlet.in.net
http://www.abercrombiefitchstore.com
http://www.louisvuitton.us.com
http://www.coachfactoryoutletonline.eu.com
http://www.coach-outlet.us.com
http://www.louisvuittonhandbags.net.co
http://www.sunglassesoakley.eu.com
http://www.michaelkors-handbag.me.uk
http://timberlandboots.hugeoff.net
http://www.louisvuittonoutlet.name
http://www.louisvuitton-macys.com
http://www.michaelkors-outlet.name
http://www.cheapuggbootsonsaleusa.com
http://www.ralph-lauren.me.uk
http://www.coach-outlet-store-online.org
http://www.coach-factoryoutlet.com.co
http://www.abercrombieandfitch.net.co
http://www.ugg-boots-australia.com
http://www.ugg-boots.eu.com
http://www.jordan8.net
http://www.vipmichaelkors-outletonline.com
http://www.guccioutlet.com.so
http://www.authenticlouisvuittonhandbags.net
http://www.officialcoachfactoryoutlet.eu.com
http://www.michaelkors-outlet-handbags.com
http://michaelkors.aphidsymposium.org
http://www.michaelkors-outletonline.eu.com
http://www.michaelkors-outletstores.com
http://www.michaelkorsoutletvip.in.net
http://www.hollisteruk.in.net
http://www.ralphlaurenpolo.in.net
http://www.cheapuggssale.in.net
http://www.louisvuitton-handbags.com.co
http://www.abercrombiefitchus.com
http://www.canadagoosejackets.org.uk
http://www.coachfactory-outlet.org
http://www.michaelkors-mkoutlet.in.net.co
http://www.michaelkorsoutletshopping.us.com
http://www.hollisteruksale.me.uk
http://www.michaelkorsoutletonline.cc
http://www.canadagoosejackets.name
http://www.canadagoose.com.co
http://www.michael-korshandbags.net.co
http://www.jordan6.net
http://www.canadagoose-outlet.us.com
http://www.coach-factoryoutlet.eu.com
http://www.north-face.eu.com
http://www.hollisters.cc
http://www.coach-factoryoutlet.cc
http://www.michaelkorsbag.org.uk
http://www.cheaplouisvuittonhandbags.org
http://www.bestuggboots.com
http://www.louis--vuitton.us
http://www.michael-korshandbag.us.com
http://www.ugg-boots.net.co
http://www.abercrombies.cc
http://ugg.fairskinmen.com
http://www.cheapwholesaleuggboots.com
http://www.fitflops.org
http://www.michaelkorshandbags.name
http://www.coachoutlet-coachfactory.us.com
http://www.christianlouboutinsell.net
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.coachcanadaoutlet.ca
http://www.louis-vuittonhandbags.us
http://www.women-ugg-boots.com
http://www.uggboots-sale.in.net
http://www.kobeshoes.org
http://www.michaelkorsoutletonline.name
http://www.louisvuitton-outletstores.org
http://www.michael-kors-bags.co.uk
http://www.coach-factoryoutlet.in.net
http://www.michaelkorsoutletforus.com
http://www.cheap--nfljerseys.us.com
http://www.christianlouboutinoff.us
http://www.canadagooseoutlet.cc
http://www.uggbootsoutlet.net.co
http://www.toms--shoes.com
http://www.coach-factory-outlet-online.us.com
http://www.michaelkorshandbag-uk.co.uk
http://www.oakleysunglasses-sale.in.net
http://www.michael-korshandbags.us
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net
http://www.louis-vuitton-outlet.us.com
http://www.jordan3.net
http://www.michaelkors-outletsale.com
http://www.ugg-boots.eu
http://www.jordan4.net
http://www.lebronjames-shoes.name
http://www.louisvuittonuk.me.uk
http://www.michael-korsoutlets.eu.com
http://www.uggsbootssale.eu
http://www.coachfactoryoutletus.in.net
http://www.mk-michaelkorsoutletonline.com
http://www.louis-vuitton.us.org
http://www.louisvuittonhandbags.name
http://www.louisvuitton-inc.com
http://www.nike-airmax.org.uk
http://www.michaelkorsoutletab.com
http://www.coachoutlet-storeonline.us.com
http://www.cheap-uggboots.biz
http://www.coach-factoryoutlet.us.com
http://www.jordans.in.net
http://www.sunglassesrayban.us.com
http://www.canada-gooseoutlet.net
http://www.michaelkors-outlet.cc
http://www.michael-korsuk.me.uk
http://www.canada-goosejackets.biz
http://www.louis-vuitton-handbags.us.com
http://www.uggsoutlet.in.net
http://www.michaelkors-outletonlines.in.net
http://www.get-coachoutletsonline.com
http://www.mont-blancpens.name
http://uggsaustralia.officialus.net
http://www.outlet-celine.com
http://www.the-north-face.us.com
http://www.abercrombie-andfitch.cc
http://www.louisvuittonoutlet.net.co
http://uggboots.uggaustralia.de.com
http://www.canada-gooses.name
http://www.michaelkors-outletonline.eu
http://www.michael--korsoutlet.us.com
http://www.outlet-toms.cc


คำตอบที่ 26     โดย Sarinya 12 Nov 2015 49.237.x.x แจ้งลบ  
อยากจะทราบว่า เขตวังทองหลาง เงินผุ้สุงอายุ เดือนต.ค58 ที่ผ่านมายังไม่ออกเรยค่ะ.. นี้ก้อปาเข้าไปเดือน พ.ย58 แล้ว.. เขตอื่นๆเขาได้กันหมด ทั้งเขตจตุจักร ห้วยขวาง... ทำไมเขตนี้เปนแบบนี้.. อยากทราบว่า เขตวังทองหลาง เอาเงินไปหมุนใช้กันก่อนรึไงค่ะ... แย่ๆๆๆๆ. สิ้นดีค่ะ.. ถามไปในเฟสเขตก้อยอมตอบ.... ปกติทุกเดือนจะออกไม่เกินวันที่9-10ของเดือน.... แต่นี้เดือนพ.ย58 แล้ว ก้อยังไม่มีวี่แววสักอย่าง...


คำตอบที่ 27     โดย Sarinya 12 Nov 2015 49.237.x.x แจ้งลบ  
อยากจะทราบว่า เขตวังทองหลาง เงินผุ้สุงอายุ เดือนต.ค58 ที่ผ่านมายังไม่ออกเรยค่ะ.. นี้ก้อปาเข้าไปเดือน พ.ย58 แล้ว.. เขตอื่นๆเขาได้กันหมด ทั้งเขตจตุจักร ห้วยขวาง... ทำไมเขตนี้เปนแบบนี้.. อยากทราบว่า เขตวังทองหลาง เอาเงินไปหมุนใช้กันก่อนรึไงค่ะ... แย่ๆๆๆๆ. สิ้นดีค่ะ.. ถามไปในเฟสเขตก้อยอมตอบ.... ปกติทุกเดือนจะออกไม่เกินวันที่9-10ของเดือน.... แต่นี้เดือนพ.ย58 แล้ว ก้อยังไม่มีวี่แววสักอย่าง...


ตอบกระทู้
ข้อความ  
 
 
ชื่อ - นามสกุล  
E - Mail  
Anti-Spam  
กรุณากรอกตัวเลขให้ตรงกับตัวเลขในรูปภาพ